همدیگر

همدیگر را فراموش نکنیم...

Slide 1

متن تبریک و تشکر از استاد و معلم

متن تبریک و تشکر از استاد و معلم

متن تبریک سال نو و اعیاد مختلف

متن تبریک سال نو و اعیاد مختلف

متن تشکر

متن تشکر

متن تبریک روز مادر و زن

متن تبریک روز مادر و زن

نوشتن برای دوستان و عزیزان رسم شیرینی است که به فراموشی سپرده ایم و اغلب سعی میکنیم با کادوهای گرانبها عزیزانمان را یاد کنیم، به آنها تبریک بگوییم و از آنها تشکر نماییم غافل از اینکه یک جمله زیبا گاه با ارزشترین و ماندگارترین هدیه ای است که به کسی میتوانیم بدهیم. هدیه ای که هیج گاه رنگ کهنگی به خود نمیگیرد و از بین نمی رود.